Skrivet av: Berndt David Assarsson | 26 januari 2010

Den helige Pauli omvändelse

 

Att bemöta irrlärare
Den helige Pauli omvändelse
25 januari

Prof. Plinio Corrêa de Oliveira

Utdrag från 2:a Timotheosbrevet:

Men förbliv du vid det som du har lärt, och som du har fått visshet om. Du vet ju av vilka du har lärt det (3:14)

Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus, inför honom som skall döma levande och döda, jag uppmanar dig vid hans tillkommelse och hans rike: Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken. Ty den tid kommer, då de icke längre skola fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser skola samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen, en tid då de skola vända sina öron från sanningen, och i stället vända sig till fabler. Men du, var nykter i allting, bär ditt lidande, utför en evangelists verk, fullgör i allo vad som tillhör ditt ämbete. Ty själv är jag nu på väg att offras, och tiden är inne, då jag skall bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på den dagen, och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse. (4:1-8)

Kommentarer från Prof. Plinio:

Då den helige Pauli omvändelse på vägen till Damaskus har redan beskrivits flera gånger bland oss, är det lämpligt att analysera de rekommendationer han lämnade till St. Timotheos i de ovanstående utdragen. De handlar inte om hans omvändelse i egentlig mening utan snarare det sista brev han lämnade när han kände att döden närmade sig. På sätt och vis utgör det hans omvändelses bästa frukt.

Orden i brevet till St. Timotheos bär lika stort allvar som i ett sista testamente skrivet av en mästare till sin älskade lärjunge när han inser att han kommer att lämna detta livet snart. Vilka råd lämnar han till sin lärjunge?

Den helige Paulus varnade St. Timotheos för de kommande heresierna som skulle bryta ut i kyrkan. Redan under katakombtillvaron cirkulerade irrläror inom kyrkan. Men han förutsåg också kyrkans framtid ända tills tiden för antikrist. Därför var de råd han gav inte bara till för St. Timotheos. Alla tider som liknar denna början och liknar tidernas slut ingick i hans beskrivning.

Han syftade på en framtid där många människor inte längre kommer att hålla sig till den sanna läran, utan omger sig med mästare som säger de bekväma saker de vill höra. Det tycks gälla vår tid mer än någon annan tidsålder. Idag vill otaliga människor inte höra sann, renlärig katolsk troslära, utan snarare på mästare som ger dem vad de vill ha. T. ex. kan en person säga: ”Jag vill ha en mildare katolsk moral så att jag kan leva ett lättare liv. Därför ska jag inte lyssna på katoliker som undervisar moralen såsom den är, utan istället på teologer som undervisar moralen som jag vill att den ska vara”.

Den helige Paulus sa att människor kommer att sluta lyssna på sanningen till förmån för fabler. Så är det i dagens kyrka. Vi har alla möjliga irrläror och falska doktriner – fabler – som cirkulerar för att tillfredställa människors depraverade instinkter och laster. Det finns otaliga personer som bekänner sig till dessa irrläror bara för att de behagar dem.

Vilket är det första rådet den helige Paulus ger oss för att kunna bemöta denna situation? Han förkunnade: ”Men förbliv du vid det som du har lärt, och som du har fått visshet om. Du vet ju av vilka du har lärt det”. Alltså, du måste hålla fast vid tron, den tro du fick genom traditionen eftersom du vet vem som undervisade den. Det var den helige Paulus, en stor man som tillförlitligt meddelade St. Timotheos den sanna tron. Därför är hans första rekommendation för att förbli trogen, är att följa vad som har undervistats av tillförlitliga källor. Det är en ödmjuk attityd gentemot den heliga katolska kyrkans läror.

Vi kan tillämpa detta råd på vår egen tid. Äldre generationers präster som var värdiga sina fäders tro gav oss den sanna tron i arv. Vi känner till kyrkans tradition, därför vet vi vad den sanna tron är. Denna ömt överförda tradition ger oss förutsättningen för att veta sanningen. Det som kyrkan undervisade igår kan inte vara felaktigt idag. Vad som en gång var sanning, är sanning förevigt. Om det alltså finns någon motsättning eller motsägelse, ligger felet alltid i det nya, inte i det etablerade. Katoliker som framhärdar i tron är traditionalister som förblir trogna gamla tiders tro.

Den helige Pauli andra råd är: ”Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus, inför honom som skall döma levande och döda, jag uppmanar dig vid hans tillkommelse och hans rike: Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken.” Efter trohet till tro och tradition ställer sig den helige Paulus inför Kristus och uppmanar sina lärjungar att predika Guds ord. Denna uppmaning är adresserad till präster. Vi är lekmän, och som sådana kan vi inte predika Guds ord. Men vi borda sprida vidare ordet som predikas av autentiska präster, dem som är trogna fädernas tro. Efter att ha adresserat hur St. Timotheos själv ska förbli trogen, vänder sig den helige Paulus till andra. Han måste sprida det goda ordet. Hur ska han göra det? ”träd upp i tid och otid” vilket betyder ”Du måste enträget predika Ordet vare sig man gillar eller ogillar det”. Det är ett sätt att säga ”Var en man, en fighter. Du måste träda in i striden. Du måste sprida budskapet på alla sätt du kan som en Jesu Kristi soldat.”

Detta är vad den helige Paulus rekommenderade; detta är vad vi måste göra. Vi får inte vara rädda för att sprida sanningen. Vi får aldrig retirera, vi får inte bli upprörda om folk inte bryr sig eller ens om de reagerar negativt. Vi måste lära samma sak om och om igen med övernaturlig virilitet. Det är vår plikt och vårt sätt att ge ära åt Gud. Sedan befallde han ”bestraffa, tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken”. Det finns en viss skola i apostolat som låtsas att man aldrig ska tillrättavisa andra, utan alltid vara mild och älskvärd. Profeten Natan var inte av den skolan, ty han tillrättavisade David. Den helige Johannes Döparen var inte heller av den skolan, ty han tillrättavisade Herodes. Så handlar den sanne katoliken. Det är inte tillräckligt att tillrättavisa, det är nödvändigt att bedja. När syndaren är förhärdad i sina synder bör han tillrättavisas, men när han är ångerfull måste vi agera med godhet och bönfalla honom att lämna sina synder och praktisera dygd. Vi måste vara ödmjuka och likt en tiggare bönfalla honom. Här behövs broderlig kärlek och barmhärtighet.

Vi måste också förmana med tålamod. När syndaren skäms för sina brott får vi aldrig ge intrycket att han är till besvär för oss, att vi är trötta på honom. Vi måste vara så tålmodiga som möjligt. Men vi måste också ge honom god läromässig vägledning. Vi bör erbjuda god undervisning grundade på starka argument för att upplysa hans intellekt och beröra hans vilja.

Med dessa få rader gav den helige Paulus oss en hel doktrinär lektion i hur man förblir trogen och hur man bedriver apostolat. Han råd är trösterika för oss eftersom det är så vi som katoliker lever idag. Från flera århundradens långa avstånd hör vi den helige Pauli ord till St. Timotheos komma till oss som om han ville säga ”Mina söner, ni är på rätt väg. Räkna med mina förböner och mitt beskydd från himmelen”. Vi ber honom välsigna oss och ge oss fullheten av hans anda.

Källa: http://www.traditioninaction.org/SOD/j164sd_PaulToTimothy_1-24.html

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: