Skrivet av: Assar Antonsson | 01 april 2010

Välsignad Skärtorsdag

Idag firar vi att vår Herre Jesus Kristus natten före sitt lidande instiftade nattvarden, altarets allraheligaste sakrament. Detta sakrament utgör själva brännpunkten för Kyrkans jordiska liv och verksamhet, utan denna livsnerv kan inget land och inget folk existera. Nattvarden utgör den heliga mässans centrala del, det heliga mässoffret som utgjuts för de troende till deras frälsning. Vid varje mässa förnyar den katolske prästen Mästarens ord och gärningar, skärtorsdagens mysterium förnyas på nytt vid altaret. Korsoffrets oblodiga förnyelse verkställes genom brödets och vinets förvandling av Kristus själv, vår evige överstepräst. Prästen vis altaret är härvid endast Kristi synligt tjänande redskap. I kraft av sin heliga vigning efterliknar han nu i ord och handling Kristus i nattvardssalen. Världshistoriens heligaste, evigt nya skådespel! ”Mysterium Fidei”, Trons mysterium, ropade i forntiden diakonen till församlingen, när Förvandlingen pågick av brödet och vinet till Kristi lekamen och blod.

Aftonen före sitt lidande tog Jesus brödet i sina heliga och vördnadsvärda händer, upplyfte sina ögon till dig, o Gud, sin allsmäktige Fader, välsignade, bröt och gav det åt sina lärjungar, sägande: Tagen och äten alla härav; ty detta är min lekamen, som utgivits för eder. Sammalunda tog han kalken i sina heliga och vördnadsvärda händer, välsignade och gav den åt sina lärjungar, sägande: Tagen och dricken alla härav; ty detta är kalken med mitt blod, vilket för eder och för många varder utgjutet till syndernas förlåtelse. Gören detta till min åminnelse.

F. Herren har stiftat ett minne av sina underverk,

Sv. han har givit oss föda åt dem som frukta honom.

Lovad och prisad vare du, vår Herre och Frälsare, för den outsägliga kärlek, med vilken du instiftat detta heliga Sakrament för att ständigt framhålla för oss din återlösnings underverk. Lovad och prisad vare du, att du i detta heliga Sakrament givit oss dig själv till själens näring, på det att vi här och i evighet måtte vara förenade med dig.

F. Bröd från himmelen har du givit dem,

Sv. Som innehåller all ljuvlighet.

Lovad och prisad vare du, vår Herre och Frälsare, vår överstepräst enligt Melkisedeks ordning, att du i och med detta heliga Sakrament anordnat det Nya förbundets oblodiga offer, stiftat din trohets eviga förbund och efterlämnat ett bevis på din faderliga omsorg om oss, dina barn.

F. Så ofta I äten av detta bröd och dricken av denna kalk,

Sv. Skolen I förkunna Herrens död, till dess han återkommer.

Låtom oss bedja. O Gud, som i detta underbara Sakrament lämnat oss ett minne av ditt lidande, vi bedja dig, giv oss nåden att så ära sin lekamens och ditt blods heliga hemligheter, att vi alltid inom oss må känna din återlösnings frukter, du som lever och regerar från evighet till evighet. Sv. Amen.

Så här ser det ut i den heliga mässan:

************************************

Herrens välsignelser är många denna dag. Labarum prisar Herren och gläds åt att Sveriges enda vettiga tidning, Nationell Idag, har klarat målet för press-stöd.  Må allt fler svenskar läsa och begrunda denna mycket viktiga tidning!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: