Skrivet av: Assar Antonsson | 04 augusti 2010

Kristi förklarings dag

Kyrkan firar Kristi förklarings dag den 6 augusti men eftersom jag kommer att vara bortrest den dagen lägger jag ut denna text redan nu. Ni finner Kristi förklaring i evangelierna Matt. 17:1-8, Mark. 9:2-8 och Luk. 9:28-36.

Vid Belgrad år 1456 lyckades en allians av kristna styrkor mellan den 4-22 juli 1456 slutligen slå tillbaka en mohammedansk invasionshär och därmed bryta stadens belägring. Den lyckliga nyheten nådde Rom den 6 augusti och för att fira detta lät påven Callixtus III inskriva denna högtid i den universella kalendern. Påven St. Pius X upphöjde den till duplex av 2:a klassen. Liturgiska färger för dagen är vitt.

Kristi förklarings dag – 6 augusti

Fader Paul Sretenovic

En påminnelse om vår Herre Jesu Kristi förklaring inför de tre apostlarna Petrus, Jakob och Johannes finns i mässan när Jesus höjs av prästen för att tillbedjas av alla såsom apostlarna gjorde när de föll på knä inför det gudomliga. Precis som Moses och Elia vittnade om Kristi gudomlighet på berget Tabor, är också änglarna närvarande, om än osynligt, vid varje omvandling av bröd och vin till vår Herres lekamen och blod.

Visst, det rör sig om två olika mirakel. I den första kommer förundran mycket mer naturligt med tanke på Jesu förändring i framträdande, för att inte tala om närvaron av två personer ur det gamla testamentet. Ändå är det andra miraklet mer talande eftersom alldagliga substanser omvandlas till Gud själv.

Men det har förekommit fall i kyrkans historia där Gud har ingripit för att göra Jesu verkliga närvaro i eukaristin uppenbart för blotta ögat som Kristi synliga lekamen och blod och för att ge de troende en känsla av vördnad som inte ligger långt efter Petrus, Jakobs och Johannes vördnad då Kristus förvandlades inför dem. Vi kallar dessa fenomen för “eukaristiska mirakel”, under vilka konsekrationen av brödet och vinet inte endast omvandlar dess väsen (substans) till att bli vår Herres lekamen och blod, utan även dess accidens (den yttre formen, det vi kan förnimma genom syn, lukt och känsel).

Jag tänker här på vissa eukaristiska mirakler där den konsekrerade hostian plötsligt bytt plats med det lilla Jesusbarnet och som höjs av prästen för tillbedjan. Betyder detta att Jesus är något mer närvarande än vad han skulle ha varit om konsekrationen hade skett som vanligt?

Sett till väsen (substans) är båda typer av närvaro – med eller utan mirakel – detsamma. Likaledes var Jesus till sitt väsen (substans) densamma i sitt normala liv som på omvandlingen på berget Tabor. Vad som tillkom i den senare var den synliga bekräftelsen på hans gudomlighet, vilket otvivelaktigt ökar ens tro, hopp och kärlek.

Ni kanske kommer ihåg att jag i en artikel för två veckor sedan nämnde att Jungfrun uppenbarade sig för både St. Dominicus och St. Simon Stock till skydd för sina barn som föll offer för två av själens fiender: stolthet och sinnlighet. Jag tror att Gud på liknande vis uppenbarade dessa eukaristiska mirakel som en rustning för de troende till skydd mot förnekandet av Kristi verkliga närvaro i eukaristin av sådana inflytelserika heretiker som Berengar av Tours på 1000-talet och senare av de protestantiska heresiarkerna under den protestantiska revolutionen på 1500-talet. Dessa mirakel har skett under tvåtusen år av kristendom och de kan komma att fortsätta under nästa årtusende som en påminnelse om att vår Herre menade vad han sa när till apostlarna: “Ty mitt kött är sannskyldig mat, och mitt blod är sannskyldig dryck” (Johannes 6:55).

Jesus förvandlades inför apostlarna för att stärka deras tro på hans gudomlighet eftersom deras tro skulle komma att skakas om under hans lidande från skärtorsdagen t.o.m. långfredagen. Detta mirakel skulle kunde dock inte hindra apostlarna Petrus och Jakob från att falla, precis som det eukaristiska miraklet inte har förhindrat många troende katoliker från att ha perioder av tvivel och mörker i sina andliga liv. Men den kom att hindra aposteln Johannes från att överge korset. Han trohet, som berodde på hans närhet med den allraheligaste Jungfrun, förstärktes säkerligen av minnet av den ära han bevittnade på förklaringsberget.

Genom att komma ihåg de sätt på vilka Jesus har valt att manifestera sig på inför apostlarnas och vissa privilegierade troendes ögon, hjälper det oss att minnas hans löfte om att vara med oss alla dagar och att övervinna våra tvivel och vårt missmod längst “Via Dolorosa”, vilket vårt dagliga liv just är.

Liksom de ekumeniska koncilierna sammankallades för att hantera kriser i tron, ökar Kristi förklaring och de eukaristiska miraklen vår visshet om vår Herres gudomlighet vilket förhindrar sådana kriser.

Vår tro bör inte endast bero på mirakler, utan snarare på vår starka tro på vår Herres gudomlighet. Vår kärlek bör vara beroende av vår vilja att vara förenade med Jesus Kristus och Maria på korsets väg i varje ögonblick, varje dag.

Apostlarna skulle helt förstå Kristi förklarings gåva först efter att de drack ur vår Herres lidandets kalk. Vi bör påminna oss om att detta är just det löfte som vår gudomlige Frälsare ger till apostlarna Jakob och Johannes när han sade till dem: “Ja, väl skolen I få dricka min kalk” (Matteus 20:23). Underförstått i denna Kristi förvarning är inte endast ett deltagande i hans död utan också de inre lidanden som de skulle behöva utstå för hans namns skull.

Vi bör komma ihåg detta särskilt i våra dagar eftersom trohet till den heliga katolska kyrkans beständiga lära och tradition i våra svåra tider betyder att vi måste dela Kristi lidanden. Han bjuder oss idag att dricka ur den kalk som han drack ur, missförståndens och isoleringens kalk. Det är inte alltid lätt, men vi bör komma ihåg att det slutgiltiga målet för vår trohet nu är att förenas med honom i himmelens härlighet. Kristi förklaring påminner oss om detta, precis som det kom att påminna apostlarna och förbereda dem på att fullgöra deras mission på jorden trots alla motgångar och lidanden.

Källa: Tradition in Action

Översättning: Anton Assarsson


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: