Skrivet av: Assar Antonsson | 23 augusti 2010

Marie obefläckade hjärta

Kyrkan firar Marie obefläckade hjärta den 22 augusti enligt den traditionella kalendern. Ur Missale Parvum: “Devotionen till Marie obefl. hjärta är knuten till Jesu hjärta-devotionen , till uppenbarelsen vid la Rue du Bac (och den undergörande medaljongen med samma namn) samt vid Vår Fru av Fatima. I Italien har Maie hjärta ärats med en liturgisk högtid alltsedan 1799. 1855 gavs högtiden ett eget proprium. 1942 inskrev Pius XII denna högtid i den universella kalendern”. Liturgin är duplex av 2:a klassen och liturgiska färger för dagen är vitt.

Marie obefläckade hjärta – 22 augusti

Prof. Plinio Corrêa de Oliveira

Vår Fru sa till oss i Fatima: “I slutet kommer mitt Obefläckade Hjärta att triumfera.” Det finns tre faktorer här som skall analyseras: Vad är Marie hjärta? Hur tillämpas begreppet “obefläckat” på det? Hur kommer det att triumfera?

Jag tror att i detta fall att ‘triumfera’ är att segra. Därför kommer vår Frus triumf att råda när hon kommer att härska över hela världen. Låt oss alltså titta på de titlar som låter vår Fru vara hela skapelsens drottning och hur denna regering kommer att träda i kraft genom hennes obefläckade hjärta.

Vår Frus rätt att vara drottning

Vi vet att vår Fru rätteligen är himmelens och jordens drottning. Hon har denna rätt av två skäl: För det första eftersom hon är moder till vår Herre Jesus Kristus som är hela skapelsens konung. Hennes situation liknar drottningmoderns i länder med monarkier. För det andra är vår Fru drottning eftersom Gud beviljade henne en verklig härskarmakt över himmelen och jorden. Hon har makt över änglarna, helgonen, själarna i skärselden, alla på jorden och t.o.m. över demonerna och de fördömda själarna i helvetet.

En drottningmoder är strikt talat inte en regerande drottning. Hon får kungliga hedersbetygelser, men hon regerar inte. T.ex. var Mary av Teck, den avlidna modern till drottning Elizabeth II, drottning genom sitt giftermål med George VI. När kungen avled gick kungamakten till hennes dotter och själv blev hon drottningmoder. Hela livet mottog hon kungliga hedersbetygelser men hon utövade aldrig kungamakten. Å andra sidan är drottning Elizabeth II en drottning som regerar, dvs. hon regerar med den lilla makt som fortfarande finns kvar för Englands kungliga härskare.

Vår Fru är inte endast en drottningmoder i egenskap av att vara Guds moder utan även en regerande drottning eftersom Gud beviljade henne kunglig makt.

En makt som utövas från hjärta till hjärta

Hur utövar hon denna makt? Genom att låta sitt eget hjärta inverka på alla rationella varelsers hjärta. Hjärtat är som du vet ett fysiskt organ som symboliserar en persons mentalitet, hur en person betraktar och gör allt.

Marie obefläckade hjärta är ett uttryck för vår Frus visa och kyrka mentalitet som bl.a. symboliserar hennes outsägliga godhet, hennes ojämförliga mildhet och hennes oändliga barmhärtighet. Av dessa skäl älskar änglarna och helgonen i himmelen henne intensivt, så mycket som det är tillbörligt att älska någon annan är Gud.

Resultatet av denna kärlek är sådan att hon härskar över dem, hennes hjärta utövar en makt över deras hjärtan, hennes mentalitet utövar ett inflytande över deras mentalitet så att hennes sätt att betrakta och göra saker på blir en visdomsnorm för dem att följa. Hennes kyska vilja, ren och obefläckad, blir deras vägledande regelverk för deras viljor, så att även om Guds befallning att lyda henne skulle upphöra, skulle de fortstätta att älska henne med oförminskad styrka.

Genom sitt hjärtas inverkan på andras hjärtan dominerar vår Fru himmelriket. Hon dominerar också skärselden. Själarna i skärselden kan inte längre synda. De är garanterade himmelriket. Det finns ingen risk för att en själ i skärselden skulle göra uppror mot den svåra rening den genomlider. Dessa själar är bekräftade i nåd och sträva efter att utforma sina liv med vår Fru som mall, att tänka som hon tänker och att önska det som hon önskar. De lever för henne och vid de tillfällen hon uppenbarar sig i skärselden känner de en obeskrivlig glädje och sjunger hennes ära mitt i sina lidanden. Hon återvänder alltid till himmelen med många av dessa själar och lämnar kvar en övernaturlig dagg för dem som är kvar för lindra deras tuktan och smärta samt öka deras hopp. Det är också genom hjärta till hjärta som vår Fru regerar över dessa själar och inte endast genom Guds påbud.

Det obefläckade hjärtats makt över världen

Hur är det då med jorden? På jorden har vi den tragiska friheten, i själva verket slaveri, att inte göra Guds vilja. Liksom tyranner drar våra passioner oss till att göra saker som vi vet att vi inte bör göra. De genererar denna tragiska frihet vi har att säga “nej” till Gud.

Likväl finns dessa känslor och vi måste kämpa mot dem. Vi kan endast befrias från vårt slaveri under dessa lidelser genom en nåd som kommer från vår Fru. Endast med hennes hjälp kan vi minska och t.o.m. släcka lidelsernas herravälde över våra viljor. Utan den är vi våra fel och lasters slavar.

På jorden utkämpas en strid mellan dem som lyder vår Fru och dem som inte lyder vår Fru. Hon har dock rätten att åtlydas av alla. Hon är rätteligen hela världens drottning. Men p.g.a. den fria viljan kan människan välja att inte lyda henne, vilket många också gör.

Hur gör Marie obefläckade hjärta sin auktoritet gällande över hela världen? Vår Fru vidrör människors hjärtan, meddelar dem riklig nåd så att många följer henne. Detta är naturligtvis ingen automatisk process. Många människor gör motstånd mot dessa nådegåvor medan många andra tack vare nådegåvorna upphör med att synda och rör sig närmare vår Fru.

Dessa nådegåvor inbjuder våra hjärtan till att beskåda Marie hjärta, att känna till och älska den visdom och diamantskinande renhet som emanerar hela hennes person. Det är så hon får oss att lyda henne. Hennes hjärta är därför den spira genom vilken hon regerar alla dem som lyder henne på denna jord.

Hennes makt över djävulen och hans kohorter

Det är uppenbart att Vår Fru också utövar sin makt över djävulen. Till exempel Anne Catherine Emmerick rapporter detta fruktansvärda faktum. När vår Herre blev korsfäst ville djävulen förödmjuka Honom en sista gång. Efter att vår Herre hade spikats fast på korset och var på väg att resas upp för att stå inför allas åsyn, vacklade korset till för ett ögonblick och det verkade som om det skulle falla framstupa. Djävulen planerade att knuffa korset till marken så att vår Herre med hela sin vikt plus det tunga virket skulle falla på ansiktet och fullständigt krossa det.

När vår Fru insåg djävulens plan gav hon bara kommandot: “Nej. Detta tillåter jag inte”. Fallet var alltså avslutat. Det fanns ingen mer diskussion. Satan förbjöds att göra denna skymf, såldes utfördes inte det fruktansvärda dådet. Hon tillät allt som var nödvändigt för människosläktets återlösning, men denna grövsta förnedring var inte nödvändig. Så hon gav en order och djävulen hade inget annat val än att lyda. Hon har makt över djävulen och hans kohorter.

Rätteligen har vår Fru makt över alla. Ibland betvingar hon sin vilja över några och ingen kan göra motstånd. Vid andra tillfällen utövar hon sin makt inte genom en viljehandling utan genom att meddela kärlek till många goda själar.

Kontrarevolutionens devotion

Detta är genom vilket sätt vår Fru regerar genom sitt obefläckade hjärta. När hennes regering över de goda kommer att sprida sig på jorden kommer vi att få uppleva den triumf som förutspåddes i Fatima. Detta kommer att bli Marie kungliga, visa och obefläckade hjärtas seger.

Då hon är vis är vår Fru mot all fåfäng stolthet, då hon är obefläckad är hon mot sinnlighet. Därför är devotion till Marie hjärta ur detta perspektiv kontrarevolutionens devotion par excellente eftersom revolutionen drivs av stolthet och sinnlighet. De två saker som revolutionen hatar mest: visdom och renhet, måste vara de två saker som kontrarevolutionen måste förknippas som mest med.

Vår bön på denna högtidsdag bör vara: “Gör våra hjärtan likt ditt hjärta.” Detta innebär inte någon vag likhet. Det betyder att våra hjärtan så nära som möjliga identifieras med hennes obefläckade hjärta, i den mån det är i Guds plan. “Gör mig klok, enligt din visdom. Gör mig ren med en renhet som tar del av din egen renhet.”

Vi kan tillägga: “Min moder, jag är inte stark nog att ge mig själv till dig. Kom in i min själ med en nåd som jag inte kan motstå, krossa denna dörr som jag i mitt elände inte vill öppna. Jag kommer att invänta dig bakom den dörren med all min uppskattning och tacksamhet.”

Källa: Tradition in Action

Översättning: Anton Assarsson


Responses

  1. Tack för en bra, och framför allt, viktig blogg! Vet du om det går att fira den traditionella Heliga Mässan i Uppsalaområdet? Har inte hittat något på nätet om det tyvärr..


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: