Skrivet av: Assar Antonsson | 07 november 2010

Maria förmedlarinna av all nåd

Maria förmedlarinna av all nåd – 8 november

Prof. Plinio Corrêa de Oliveira

Denna devotion ärar vår Fru för hennes samarbete med Guds plan från Kristi avlelse till frälsningen. Maria var en förmedlande länk mellan Jesus och Johannes Döparen och helgade honom före hans födsel. Det var hon som bad Jesus att utföra sitt första mirakel vid bröllopsfesten i Kanan innan Hans offentliga liv hade börjat.

Under Kristi lidande följde hon Honom varje steg på vägen och visade oss att hon medverkade i gottgörelsearbetet för mänsklighetens synder. Efter Kristi uppståndelse sänkte sig den helige Ande över henne först och sedan över apostlarna vilket visade att hon var förmedlarinnan (Mediatrix) av nådegåvorna till den framväxande kyrkan. Genom sitt gudomliga moderskap blev Maria medfrälsarinna (Co-Redemptrix) och fick rollen som all nåds förmedlarinna.

År 1921 instiftade påven Benedikt XV festen för vår Fru förmedlarinna av all nåd för att firas den 8 november.

Ett stycke av St. Louis Grignion de Montfort uttrycker på ett vackert sätt denna sanning:

Endast Maria fann nåd inför Gud (Lukas 1:30) utan hjälp från någon annan varelse. Och efter henne har alla dem som funnit nåd inför Gud bara kunnat finna den genom henne. Maria var full av nåd när ärkeängeln Gabriel hälsade henne (Lukas 1:28) och var till överflöd fylld av nåd när den helige Ande överskyggade henne (Lukas 1:35). Från dag till dag, från ögonblick till ögonblick, ökade hon denna tvåfaldiga fullhet att hon uppnådde en enorm och ofattbar grad av nåd. Så mycket, att den allsmäktige gjorde henne till ensam väktare av Hans skatter och ensam meddelare av alla Hans nådegåvor, så att hon kan förädla, upphöja och berika alla dem hon väljer. Hon kan leda dem längs den smala stigen till himmelen och visa dem vägen genom den smala porten. Hon kan ge en kunglig tron, spira och krona till vem hon vill. Jesus är alltid och överallt Marias livsfrukt och son, och Maria är överallt det sanna trädet som bär livsfrukt, den sanna Modern som bär Sonen (True Devotion to Mary, n. 44).

Detta är en av de mest beundransvärda texter av St Louis Grignion de Montfort som nästan gör kommentarer överflödiga. Men eftersom våra kommentarer endast tjänar till att hedra vår Fru, så går vi ändå vidare.

Bakom ovanstående stycke ligger sanningen att vår Fru är förmedlarinna (Mediatrix) av all nåd. Denna tanke är kopplad till ett underbart faktum i både vår Frus och Jesusbarnets liv: Att nåd fortsatte att växa i henne. St. Louis Grignion förklarar denna process.

Före bebådelsen var hon, och hade alltid varit, full av nåd. Men vid en viss tidpunkt – genom hennes fullkomliga samtycke och samarbete med varje nådegåva i varje stund, och även genom en särskild förkärlek som Gud hade till henne – ökade nåden på ett sådant sätt i hennes själ att hon blev värdig att vara moder till den andra personen i den allraheligaste treenigheten. Den helige Ande fann henne vara en fullkomlig maka och Guds Ord antog kött i henne.

St. Louis framhåller den djupa insikten att vår Fru vid avlelseögonblicket mottog ett nytt överflöd av nådegåvor som lades till de första. Hon var redan värdig att vara den helige Andes maka och moder till Guds Ord. Nu fick hon ett nytt överflöd av nådegåvor och hon hade ett superöverflöd av nåd.

Man kan tänka sig den oändliga nåd hon fick genom att bära vår Herre Jesus Kristus i sitt sköte i nio månader. Han bodde i henne som i ett tabernakel. Man kan bara föreställa sig de välsignelser som berikade vår Frus andliga liv genom denna kontakt mellan de två själarna. Det var en slags ömsesidig gåva: Medan hon formade Hans lekamen, formade Han hennes själ och gjorde henne än mer fullkomlig och gav henne oerhörd nåd. Jag vet inte om ens de högsta änglarna kan förstå denna nåd. Hon samtyckte och samarbetade med denna nåd med en häpnadsväckande trohet.

Efter Hans födelse fortsatte vår Fru att växa i trohet till nåden under de 30 år av vår Herres icke-offentliga liv, under vilken Han ville att hon skulle befalla Honom och Han lyda henne. I familjehuset i Nasaret var den mänskliga hierarkin motsatsen till den övernaturliga hierarkin. Av de tre var det den sannerligen helige Josef som var familjens huvud, även om han var sist i den övernaturliga hierarkin. Sen kom Maria som mänskligt sett var underordnad den helige Josef även om hon var större än honom i nåd. På sista plats i den mänskliga hierarkin var sonen, som dock var självaste Gud. Evangelierna säger oss att vår Herre lydde dem i allt.

Vi kan föreställa oss hur vår Fru och den helige Josef uppträdde mot Honom i vetskapen att Han var Gud. “Nu min son skulle jag vilja be dig vara så god att hjälpa mig med att hyvla den här plankan” eller “Skulle du kunna vara så snäll och hjälpa mig med att duka matbordet så att vi kan äta?” Vi kan endast ha en vag föreställning om den respekt och beundran med vilken de befallde sin gudomlige Son. Det är omöjligt att föreställa sig ett mer underbart förhållande än mellan dessa tre personer i Nasaret under dessa 30 år. Hon ökade i nåd för varje dag under dessa 30 år.

Därefter deltog vår Fru i vår Herres tre offentliga år. Under dessa år minskade hennes dagliga medverkan i vår Herres liv. Hon led avståndets smärta. Också i detta var hon helt trogen. När hon var med Honom kunde hon se allt det goda Han gav till folket, men hon såg också all den otacksamhet och otrohet med vilken det mottogs. Hon såg vår Herres härlighet, men också dess meningslöshet inför människor som blundade för det. Hon såg nederlaget som redan hade påbörjats, förföljelsen, mordförsöken och slutligen vår Herres hela lidelse och smärtsamma död. Vem kan tänka sig de andliga rikedomarna för hennes själ som kom från alla de nåderna?

Vår Frus heliggörande nåd, från uppståndelsen till ögonblicket när den helige Ande sänkte sig över henne och apostlarna i nattvardssalen, bara växte. Hon förblev på jorden för att hjälpa till med att bygga upp kyrkan. Sen kom stunden då inte ens Gud själv kunde göra henne mer fullkomlig. Det var stunden för hennes dormition och upptagelse till himmelen.

Vad gäller den mångfald av nådegåvor hon fick samarbetade fullkomligt med, säger St. Louis Grignion med sin örnblick, att hon fylldes av mer nåd än någon annan före eller efter henne. Hon fick mer nåd än hela mänskligheten tillsammans, och därför är de nådegåvor vi andra får ta emot endast ett deltagande av de nåder hon fick och som flödar över till oss.

Därför förstår vi nu vad den universella förmedlingen av nåder innebär. Det är nådegåvorna som flödar endast till den enda förmedlarinnan mellan Jesus Kristus och människan, och från henne flödar de ner till människan.

Om det är så, och vi vet att det är så, varför oroar vi oss så mycket över våra fiender, djävulen och den sorg som fyller oss när vi betraktar Vaticanum II:s frukter? När vi vet att vår Fru är full av nåd och förmedlarinna av all nåd, blir vi mindre oroade av t.o.m. våra synder, eftersom vi kan bli fria från all ondska med bara ett ord från henne. Vi kan bli syndfria och rena igen.

Om vi vore mer övertygade om det ändliga antal rika nådegåvor som vår Fru har, skulle vi ha mer tillförsikt, mer glädje och mer hopp i våra andliga liv. Sådan övertygelse borde komma från det superöverflöd av nåder som vår Fru har. Hon är den nödvändiga porten som leder till Jesus Kristus.

Låt oss avsluta genom att be ett Memorare och därigenom be henne att i våra själar befästa den djupaste övertygelse om att hon är förmedlarinna av all nåd.

Källa: Tradition in Action
Översättning: Anton Assarsson

Memorare:
Påminn dig, milda Jungfru Maria,
att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig
och anropat din förbön har blivit övergiven.
Full av förtröstan kommer jag därför,
arma syndare, till dig, min moder, du jungfrurnas jungfru.
Överge mig inte i min nöd, utan hör mig och hjälp mig,
du Ordets moder, Maria.
Amen.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: