Skrivet av: Assar Antonsson | 02 april 2011

Synder som ropar till himmelen efter Gudomlig vedergällning

Bibeln nämner bara fyra synder som ropar till himmelen efter Gudomlig vedergällning. Med tanke på källan och tyngdpunkten har vi inget annat val än att undersöka våra samveten utifrån dessa punkter. En översiktlig granskning duger inte, vi måste kasta av oss våra kulturella föreställningar för att se bortom det uppenbara.

Mord
Då sade han: Vad har du gjort! Hör, din broders blod ropar till mig från jorden (Första Mosebok, 4:10). Det förvånar knappast att Kains mord på Abel utgör det första exemplet på en av dessa synder som ropar till himmelen efter Gudomlig vedergällning. Även om alla synder stör den naturliga ordningen på något sätt, är det de synder som räknas till dem som ropar till himmelen som angriper den naturliga ordningens rot. Det är lätt att se hur mord passar in i denna kategori. Det orättfärdiga utsläckandet av mänskligt liv är en svår kränkning av “hur saker bör vara” eftersom vi av själva naturen betraktar vårt liv som dyrbart. Att ta ett mänskligt liv är att i någon annan avsluta det som vi instinktivt betraktar som vårt högsta goda. Tråkigt nog kan den lätthet med vilken vi ser mordets vidrighet påverkas mer av vår kultur än av gudomlig uppenbarelse. Vi måste se till att vi finner mord motbjudande i egenskap av Guds skapelser, snarare än som bara samhällsmedborgare. Abort är ett typexempel.

Sodomi
Och Herren sade: Ropet från Sodom och Gomorra är stort, och deras synd är mycket svår; därför vill jag gå ditned och se om de verkligen i allt hava gjort efter det rop som har kommit till mig; om så icke är, vill jag veta det (Första Mosebok, 18:20-21). Invånarna i Sodom och Gomorra gjorde sig skyldiga till homosexuella aktiviteter. Stadens män var så långt gångna i denna last att de inte ens accepterade heterosexuellt lättsinne med Lots döttrar, båda oskulder, som ett sätt att mätta deras lustar (se 19:8-9). Här har vi ett annat typexempel på kulturell betingning. Det är långt svårare för vår preventivmedelskultur att se hur naturrättsvidrigt homosexualitet är. Dem av oss som instinktivt känner dess djupa onaturlighet reagerar rätteligen på homosexuella aktiviteter med avsky, men det är osannolikt att logiska argument väcka samma reaktion hos dem vars instinkter är skadade, avtrubbade eller bortrationaliserade. Det är just i sådana situationer som gudomlig uppenbarelse är så användbart, ty vi kan inte lita på våra känslor när de strider mot verkligheten. Vi behöver en bättre guide. Sodomi slår mot den mänskliga naturens rot eftersom den perverterar fortplantningens impuls, som är nödvändig om inte vår ras ska dö ut. Gud ser detta även om inte vi skulle göra det.

Förtryck av änkor och föräldralösa
Änkor och faderlösa skolen I icke behandla illa. Behandlar du dem illa, så skall jag förvisso höra deras rop, när de ropa till mig (Andra Mosebok, 22:22-23). Det finns en djup sanning i denna vers om relationen mellan män och hustrur, föräldrar och barn och hur sårbara fruar och barn blir när deras naturliga skyddsnät tas bort. Förmodligen kan vi alla se att det skulle vara att synda svårt att utnyttja änkors och föräldraslösas svaghet och utsatthet och lika lätt är det att se de finansiella bördorna och införskaffandet av “tjänster” med vilka båda kan drabbas. Det är mycket lättare på alla sätt att skymfa en flicka eller pojke som inte har någon far och terrorisera en kvinna som inte har någon make. Men återigen måste vi avlägsna våra kulturella skygglappar för att kunna se all den ondska i vårt samhälle som gör att så många blir änkor och föräldralösa till att börja med. Den svåra synd som kallas skilsmässa genom vilken naturliga skyddsnät förnekas kvinnor och barn toppar med stor sannolikhet listan av fasor under denna synd.

Lura arbetare på deras tillbörliga lön
Du skall icke göra en arm och fattig daglönare orätt, evad han är en dina bröder, eller han är en av främlingarna som äro hos dig i ditt land, inom dina portar. Samma dag han har gjort sitt arbete skall du giva honom hans lön och icke låta solen gå ned däröver, eftersom han är arm och längtar efter sin lön; han kan eljest ropa över dig till Herren, och så kommer synd att vila på dig (Femte Mosebok 24:14-15). Här kommer vi till en princip om sund social ordning – dem som besitter makt och rikedom har allvarliga skyldigheter gentemot dem som är beroende av deras beslut för deras välbefinnande. Som tur är bor vi ett välmående samhälle. Men får vår ekonomiska välfärd denna synd att verka irrelevant? Fri företagsamhet är ett utmärkt system men alltför ofta uppvisar den en okänslig attityd mot anställda och betraktar dem som en handelsvara. Kyrkans sociallära har påtalat detta problem (utan att flörta med socialismen) i över ett århundrade. Ändå innebär den rådande trenden – åtminstone i USA – ständiga sammanslagningar och uppköp vilket innebär att hundratusentals får gå från sina arbeten samtidigt som eliten blir allt rikare. Arbetslöshet kan vara förödande både för hjärtat och plånboken. Att arbeta under en skrupelfri eller försumlig arbetsgivare är en mardröm. Och de flesta av oss vill inte arbeta för minimilön. Israeliterna uppmanades att komma ihåg dagarna i Egypten och behandla andra därefter.

Tillsammans och i ordning
Alla dessa synder ropar till himmelen efter gudomlig vedergällning, men de är inte jämlika. Ordningsföljden i Bibeln antyder en väl strukturerad värdehierarki. En synd leder till en annan – från den grövsta till lättaste – när vi objektifierar personer och behandlar dem därefter när vi omstörtar alla naturliga relationer. Av denna anledning får vi inte mildra våra samveten genom att begå den fjärde synden och samtidigt ignorera den första, eller hävda den tredjes rättfärdighet och stänga ögonen för den andre. Om dessa synder ropar till Gud efter vedergällning och vi samtidigt begår dem eller underlåter att hindra andra från att begå dem, hånar vi Gud rakt i Hans ansikte. När vi bär våra kulturella skygglappar verkar det naturligtvis som att vi kan håna Gud strafflöst. Men är inte också detta någon som vi vet från uppenbarelsen – om vi inte kan se det själva?

Källa: http://www.catholicculture.org/commentary/articles.cfm?id=29

Översättning: Anton Assarsson


Responses

  1. Imponerade utläggning av Skriften. Läste om de ropande synderna just i min gamla Fjellstedsbibel.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: