Skrivet av: Assar Antonsson | 11 april 2012

St. Leo den store

St. Leo den store – 11 april

Prof. Plinio Corrêa de Oliveira

Biografiskt urval:

St. Leo den store, som regerade som påve från 440 till 461, var en av historiens största påvar. Han bekämpade många heresier som hotade Kyrkan, främst manikeismen och pelagianismen. År 452 mötte han Attila och förmådde ‘Guds gissel’ och hans hunner att inte angripa Rom och istället lämna Italien. Han skulle tre år senare också förhindra Roms ödeläggelse av Geiserik. Många nordafrikaner som hade drivits bort av vandalerna bosatte sig i Rom och etablerade där hemliga manikeiska sällskap. När St. Leo upptäckte dem fördömda han och prästerna dem och uppmanade folket att vara på sin vakt mot denna förkastliga heresi. I Spanien hade den priscillianistiska heresin överlevt och lockade nya anhängare vilket resulterade i otaliga upplopp och allmän oro. St. Leo informerades om situationen av St. Turibius, biskop av Astorga i Spanien. Påven skrev ett långt brev till honom i vilket han vederlade priscillianismen och betecknade den som ”alla tidigare heresiers avlopp”. I synnerhet fördömde han priscillianismens förnekelse av den fria viljan samt att den betraktade astrologi som ofelbar. St. Leo visade på kopplingen mellan priscillianisterna och manikeerna och skickade också resultaten av de jurisdiska processerna mot manikeerna i Rom till St. Turibius. I dessa processer kan man se fröet till framtidens inkvisition. De presiderades av påven, som biträddes av biskopar, präster, senatorer och andra illustra personligheter. Under processen förklarade påven för de troende deras skyldighet att ange heretikerna. Han förhörde de misstänkta och försökte få dem att avsvära sig irrlärorna, han utdelade botgöring för dem som ville återvända till Kyrkan och överlämnade de obstinata till den världsliga makten för rättmätiga straff.

Kommentar av Prof. Plinio:

Detta urval är mycket vackert eftersom man kan se hur St. Leo den store handlade med påvlig myndighet och samtidigt i egenskap av ett helgon, dvs. en person som den Katolska Kyrkan ofelbart har förklarat vara en som på ett heroiskt vis praktiserade alla dygder. Han helighet bekräftades av ett stort mirakel. När han gick ut för att möta Attila uppenbarade sig den helige Petrus över honom och barbaren backade. Detta var en av de stora miraklen i Kyrkans historia.

Denne man som var så helig, var en bekämpare av heresier. Manikeerna, som hade flytt från norra Afrika till Italien pga. vandalernas förföljelser, fick ett strängt mottagande av St. Leo. I sina predikningar varnade han folket för dem och uppmanade dem att ange heretikerna till Kyrkan.

När priscillianismen återfick sin styrka i Spanien stödde han St. Turibius, biskop av Astorga, i dennes kamp mot dem. Vidare grundade han en form av inkvisition i Rom och han presiderade över dess sessioner, assisterad av biskopar och illustra personer. Han utförde rollen som inkvisitor – han förhörde dem för att se om det förelåg heresi, försökte omvända dem som fallit i irrlär och förordade straff för dem som förnekade katolsk doktrin. Han praktiserade heligt våld mot heretikerna. Och detta stod inte på något sätt i motsats till hans helighet. Det var en dygd – en dygd som idag knappast uppskattas då den utgör motsatsen till dagens ekumenik.

Vad skulle St. Leo den store säga och göra om han reste sig ur sin grav för att beskåda den sorgliga situation som den Katolska Kyrkan befinner sig idag när heresier står oemotsagda? Han skulle omedelbart beordra att inkvisitionen återinrättades. Låt oss därför be St. Leo att han i Kyrkan återtänder inkvisitionens anda – omdömets, den heliga vaksamhetens, kompromisslöshetens och militarismens anda. Om detta återskapades i Kyrkan skulle kanske världen kunna undvika den fruktansvärda tuktan som den annars måste genomlida. Må vi på hans förbön få hans andes flammande låga inom oss och i Kyrkan till den yttersta tiden.

Källa: Tradition in Action

Översättning: Anton Assarsson


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: