Skrivet av: Berndt David Assarsson | 30 juni 2021

De heliga apostlafurstarna Petrus och Paulus

De heliga apostlafurstarna Petrus och Paulus – 29 juni

S:t Petrus korsfäst, S:t Paulus halshuggen under kejsar Nero den 29 juni, sannolikt år 67. Begravna i var Rom i var sin världsberömda basilika.

F. Apostlarnas Mästare, vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, vilja vi tillbedja.
Sv. Honom vare lov och pris i evighet!
F. Helige Petrus, dig prisa vi salig, ty du är klippan, på vilken Herren har byggt sin Kyrka.
Sv. Och helvetets portar skola icke överväldiga henne.
F. I ditt livs största ögonblick, helige Petrus, då du högtidligt hade bekänt din tro på Jesus, att han är Kristus, den levande Gudens Son, då prisade han själv, Herren och Mästaren, dig salig, gjorde dig till sin Kyrkas klippgrund och gav dig makt att binda och lösa med giltighet inför himmelens Gud. Detta är Herrens egna ord, därför tro vi fast, att du är klippan, på vilken Kristi Kyrka är byggd.
Sv. Och helvetets portar skola icke överväldiga henne.
F. Salig är du, helige Petrus, och värdig allt lov för den särskilda utkorelses skull, med vilken Frälsaren utmärkt dig alltifrån den stund, då han först kallade dig och bjöd dig att övergiva allt och kasta ut ditt nät efter människor. Du blev Mästarens vän, du kunde fråga honom om himmelrikets hemligheter; du såg hans härlighet på Tabor och hans dödsångest i örtagården. Sedan du avtagit din förnekelses syndaskuld med ångerns bittra tårar, fick du försona din svaghet genom att tre gånger bedyra din kärlek till Herren, varefter du anförtroddes att vakta Herrens får och lamm, hela den hjord, som blivit återlöst med sin Herres dyrbara blod.
Salige apostel, helige Petrus, bed för oss, att vår tro icke må försvagas utan bestå mot helvetets alla angrepp; bed för oss till vår själs Herre, Jesus Kristus, att han i sin nåd ville leda oss genom denna värld, så att vi utan fruktan kunna lämna den, då stunden är inne att vi skola mottaga våra gärningars lön.
F. Bed för oss, helige Petrus,
Sv. Att vi må värdiga varda Kristi löften.
Låtom oss bedja. Gud, du som genom att skänka din salige apostel Petrus himmelrikets nycklar har givit honom den översteprästerliga makten att binda och lösa, förunna oss, att vi genom hans förbön må bliva lösta från våra synders band. Genom Kristus, vår Herre.
Sv. Amen.

F. Helige aposteln Paulus, du var Guds Sons utvalda redskap,
Sv. Till att förkunna hans namn för hednafolk och konungar och Israels barn.
F. I sanning stor har Herrens misskundsamhet varit mot dig, helige Paulus! Då du ännu förföljde Kyrkan, väntade han på dig vid Damaskus med sin förbarmande nåd. Han visade sig för dig, som icke kände honom, han överväldigade dig, som icke bett därom, med sin nåds allt övervinnande klarhet, och fyllde dig med himmelsk kraft, så att du, som förr varit Kyrkans förföljare, blev ett utvalt redskap.
Sv. Till att förkunna hans namn för hednafolk och konungar och Israels barn.
F. Helige Paulus! Guds nåd har icke förgäves blivit dig given. Med iver och trofasthet har du samverkat med nåden. Du sparade icke dig själv, utan från stad till stad, från land till land har du förkunnat Jesu lära under förföljelser och trångmål och faror från alla sidor. Du ville för alla vara allt, för at vinna alla för Kristus, och medan du överallt predikade Jesus Kristus, den korsfäste, bar du själv lidandets alla märken på din kropp.
Helige Paulus, bed för oss, att våra hjärtan må brinna liksom ditt av kärlek till Frälsaren och att vi efter ditt exempel må kämpa den goda kampen, bevara tron och, efter att hava fullbordat vårt levnadslopp, uppnå rättfärdighetens krona.
F. Bed för oss, helige apostel Paulus,
Sv. Att vi må värdiga varda Kristi löften.
Låtom oss bedja. Gud, du som har undervisat hednafolken genom din helige apostel Paulus’ predikan, giv att vi, som fira hans minne, även må erfara hans mäktiga förbön. Genom Kristus, vår Herre. Amen.

F. Heliga apostlafurstar Petrus och Paulus, som älskade varandra här i livet,
Sv. Och icke skildes från varandra i döden.
F. Edert minne är som ett heligt, levande band, vilket knyter alla rättrogna hjärtan med förtröstansfull glädje till den eviga staden, till Rom. I haven bragt Frälsaren milda namn till jordkretsens hårda betvingare. Genom eder har den stad, som förr var all villfarelses ursprung, blivit sanningens lärjunge och förkunnare; edert blod, som utgöts på korset och under svärdet, har helgat de höjder, varifrån våra själar stärkas och ledas, och edra gravar beskydda ingångarna till den stad, vars mest strålande smycken de hava blivit.
F. I som älskade varandra här i livet.
S. Haven ej heller blivit skilda från varandra i döden.
Låtom oss bedja. Allsmäktige Gud, vi prisa dig för den nåd, som du förkunnar oss i din heliga Kyrka. Vi tacka dig framför allt därför, att du har givit oss en härlig och för alla synlig medelpunkt i den romerska Kyrkans primat. Vi tacka dig för den säkerhet och trygghet, i vilken vi kunna leva under din ställföreträdare, som talar till oss med samma myndighet som de heliga apostlarna Petrus och Paulus. Bevara den romerske biskopen och hela den romerska Kyrkan i orubblig trohet mot ditt heliga ord. Låt ditt Evangeliums ljus stråla ut från denna kristenhetens medelpunkt till alla dem, som ännu sitta i mörkret och dödens skugga. Bevara oss alla i den läras enhet och renhet, för vilken dina heliga apostlar Petrus och Paulus hava arbetat, stridit och lidit.
F. Bedjen för oss, helga apostlafurstar Petrus och Paulus,
Sv. Att vi må värdiga varda Kristi löften.
Låtom oss bedja. Gud, du som har helgat den romerska Kyrkan genom den martyrdöd, som dina heliga apostlar Petrus och Paulus hava lidit, giv att din Kyrka i allt må följa deras lära, genom vilken hon först har mottagit tron. Genom Kristus, vår Herre. Amen.

Källa: Oremus, svensk katolsk bönbok. Tredje upplagan.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: