About

Grunden för allt vi idag värderar med begreppet ”Europa” kommer från och härstammar från de tre kullarna Akropolis, Capitolium och Golgatha. Europa är byggd på dessa tre kullar av grekisk filosofi, vetenskap och kultur, den romerska rätten och den kristna tron och moralen. Detta håller dock på att avskaffas i olika omgångar och ersätts istället med sekularisering, liberalism, materialism och politiskt korrekthet som överideologier. Sådan är verkligheten. Syftet med denna blogg är att belysa denna verklighet.

Labarum3

Kejsar Konstantin den Store förde sitt militära standar, Labarum, i strid mot det kristna imperiets fiender.

Annonser
%d bloggare gillar detta: