Archive for the ‘Uncategorized’ Category

S:t Louis-Marie Grignion de Montfort

Posted by: Berndt David Assarsson on 28 april 2018

Guds kärlek uppenbarad: Den inre förbindelsen mellan lära och andlighet

Posted by: Berndt David Assarsson on 08 april 2018

Predikan om Marie bebådelse

Posted by: Berndt David Assarsson on 19 mars 2018

S:t Gregorius den Store

Posted by: Berndt David Assarsson on 12 mars 2018

Konciliet i Jerusalem – föreningen mellan dogm, praxis och andlighet

Posted by: Berndt David Assarsson on 07 mars 2018

Reflektioner under Epifania om den kristna kallelsen

Posted by: Berndt David Assarsson on 08 januari 2018

Kristus konungens fest, sista söndagen i oktober. En kort betraktelse.

Posted by: Berndt David Assarsson on 28 oktober 2017

Salige Karl, 21 oktober

Posted by: Berndt David Assarsson on 21 oktober 2017

Ett land har rätt till sina gränser

Posted by: Berndt David Assarsson on 17 oktober 2017